Nạp tiền qua Skrill


Xin hãy xác nhận về việc quý khách đã sở hữu tài khoản thật tại FXCM trước khi nạp tiền tài khoản.


Nếu chưa có tài khoản với Skrill, vui lòng tạo tài khoản trước khi nạp tiền tại FXCM. Quý vị có thể tham khảo Skrill.com để biết được phí dịch vụ cho việc chuyển và nhận tiền qua Skrill.


THÔNG TIN QUAN TRỌNG! FXCM sẽ không chấp nhận tiền nạp từ tài khoản Skrill chưa được xác nhận. Để tránh việc nạp tiền bị thực hiện chậm trễ, quý vị vui lòng hoàn thành việc xác nhận tài khoản với Skrill trước khi nạp tiền tại FXCM. Vui lòng vào Trang Hỗ trợ của Skrill cho hướng dẫn xác minh tài khoản.


  • Vì lý do chính sách được quy định bởi Skrill, nếu quý vị sử dụng thẻ Mastercard để nạp tiền vào tài khoản Skrill, tiền sẽ không chuyển được vào tài khoản tại FXCM. Vui lòng sử dụng một phương thức thay thế để nạp tiền vào tài khoản Skrill của quý vị trước khi tiếp tục chuyển tiền vào FXCM hoặc sử dụng phương thức nạp tiền khác khác để nạp tiền trực tiếp vào tài khoản FXCM của quý vị.
  • Tài khoản nạp tiền qua Skrill chủ yếu sẽ được rút qua MyFXCM như các tài khoản nạp tiền bằng thẻ ngân hàng. Các yêu cầu rút tiền đều được kiểm định và có thể không rút về được qua Skrill.
  • Toàn bộ các giao dịch sẽ được tự động chuyển sang đồng tiền giao dịch ở tài khoản của bạn tại FXCM Markets (USD). Khách hàng có thể sẽ phải trả thêm một khoản phí chuyển đổi sang USD cho ngân hàng mở thẻ, nhà cung cấp thẻ credit/debit hoặc Skrill.
  • FXCM Markets Limited không thu phí đối với các khoản tiền nạp từ Skrill.
  • Tiền nạp cần được chuyển từ tài khoản Skrill với cùng tên của chủ tài khoản tại FXCM.
Thông tin Chủ sở hữu Tài khoản FXCM Markets:

Địa chỉ Email:*
Số Tài khoản Giao dịch:*
$300
$1000
$2000
$5000
Số tiền khác
Số tiền nạp tối thiểu là 50 USD, tối đa là 20.000 USD/tháng
* Thông tin bắt buộc

Họ tên địa chỉ email trên tài khoản Skrill cần phải trùng khớp với thông tin mà khách hàng đã cung cấp trên bản đăng ký mở tài khoản FXCM hoặc trên tài khoản hiện tại ở FXCM. FXCM Markets không chấp nhận nạp tiền bởi trung gian nào.


Nạp tiền qua Skrill thông thường cần từ 1-2 ngày làm việc để tiền có thể vào tài khoản giao dịch tại FXCM.


Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra các giao dịch sai phạm và có thể sử dụng các biện pháp dân sự và hình sự ở mức tối đa liên quan tới pháp luật. Bằng việc chọn “Tiếp tục”, quý vị đã đồng ý nạp tiền với FXCM Markets vào tài khoản giao dịch của quý vị.Thông tin Quan trọng: Kinh doanh ngoại hối/ sản phẩm hàng hóa tương lai theo đòn bẩy có tỷ lệ rủi ro cao, và có thể không phù hợp vì nhà đầu tư có thể mất toàn bộ hoặc hơn khoản tiền đầu tư. Đòn bẩy có thể là con dao hai lưỡi. Bạn không nên đầu cơ với số vốn mà bạn không có đủ khả năng chịu lỗ. Xin hãy đọc kỹ và hiểu rõ các rủi ro về giao dịch và thị trường.