Gửi tiền qua Skrill

Số tiền nạp tối thiểu là 50 USD, tối đa là 20.000 USD/tháng
Xem thêm các tùy chọn tiền gửi

Nếu chưa có tài khoản với Skrill, vui lòng tạo tài khoản trước khi nạp tiền tại FXCM. Quý vị có thể tham khảo Skrill.com để biết được phí dịch vụ cho việc chuyển và nhận tiền qua Skrill.

Họ tên địa chỉ email trên tài khoản Skrill cần phải trùng khớp với thông tin mà khách hàng đã cung cấp trên bản đăng ký mở tài khoản FXCM hoặc trên tài khoản hiện tại ở FXCM. FXCM Markets không chấp nhận nạp tiền bởi trung gian nào.

Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra các giao dịch sai phạm và có thể sử dụng các biện pháp dân sự và hình sự ở mức tối đa liên quan tới pháp luật. Bằng việc chọn “Tiếp tục”, quý vị đã đồng ý nạp tiền với FXCM Markets vào tài khoản giao dịch của quý vị.

  • Vì lý do chính sách được quy định bởi Skrill, nếu quý vị sử dụng thẻ Mastercard để nạp tiền vào tài khoản Skrill, tiền sẽ không chuyển được vào tài khoản tại FXCM. Vui lòng sử dụng một phương thức thay thế để nạp tiền vào tài khoản Skrill của quý vị trước khi tiếp tục chuyển tiền vào FXCM hoặc sử dụng phương thức nạp tiền khác khác để nạp tiền trực tiếp vào tài khoản FXCM của quý vị.
Toàn bộ các giao dịch sẽ được tự động chuyển sang đồng tiền giao dịch ở tài khoản của bạn tại FXCM Markets (USD). Khách hàng có thể sẽ phải trả thêm một khoản phí chuyển đổi sang USD cho ngân hàng mở thẻ, nhà cung cấp thẻ credit/debit hoặc Skrill.

Links của bên thứ ba: Liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp để mang lại thuận tiện cho quý vị và cho mục đích thông tin. FXCM không chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến các trang web bên ngoài hoặc các liên kết tiếp theo, và không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các liên kết hoặc nội dung khác trên đó. Các liên kết đó không thuộc sự kiểm soát của chúng tôi và các liên kết này có thể không tuân thủ các quyền riêng tư, bảo mật, hoặc các tiêu chuẩn tiếp cận tương tự như chúng tôi. Vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện của các trang web liên kết.